Wednesday, January 10, 2007

VV-berederne er sendt til sveiser

Nå er vv-berederne sendt til sveising, og det blir den lave som blir kokekjele. Har kjøpt 3 stk sirkelelementer på 2 kw hver i fra Favorit. Disse elementene blir festet i fra bunnen og dekkes når vørternivået er over 5-6 cm.

Favorit Elektrisk Apparatfabrikk A/S
Telefon: 22 68 26 10
Malerhaugv. 19 /23, 0661 Oslo

Den høye tynnne berederen blir brukt til å varme meske- og vaskevann. Den skal monteres kran, nivåglass og temperaturfølerlomme for elektronisk termostat.

Det blir moro og få et splittert nytt og oppdatert bryggeri som lages akkurat slik jeg vil.

Tanken er å kunne fylle varmtvanntanken på kvelden og ha korrekt temperatur om morgenen til å røre ut mesken. Da vil jeg spare meg for mye tid i forhold til dagens system hvor jeg må bruke kokekjelen til å varme meskevann i.

Oppdatering følger.